De geschiedenis van de MSKK

1981: het ontstaan van de MSKKHalfweg 1981 vatten enkele gelijkgestemde zielen het schitterende plan op om een gapend gat in de modelspoorwereld te dichten en een modelspoorclub op te richten aan onze Belgische kust. De "Modelspoorklub van de Kust" (afgekort "MSKK") was geboren en als u opnieuw even het stichtingsjaar bekijkt, snapt u meteen waarom "club" in hun naam en afkorting nog met een letter "K" geschreven wordt. In de beginjaren lag de klemtoon vooral op het wisselstroomgebied van de hobby, maar algauw groeide het ledenaantal dusdanig zodat ook de gelijkstromers hun plaats binnen de club veroverden.

Als we vandaag even de ledenlijst -waarop een kleine honderd namen prijken- ter hand nemen, valt onmiddellijk op dat deze tweede groep door de jaren heen onmiskenbaar het voortouw heeft genomen.

Welke schaal of welk systeem uw voorkeur echter ook moge genieten, het clublokaal van MSKK is een plaats waar elke modelspoorliefhebber zich thuis voelt.

Na enkele omzwervingen in kleinere lokalen, kon de MSKK in 1998 zijn intrek nemen in een deel van het station van Oostende: een mooiere locatie kan een modelspoorclub niet wensen. In het station had de MSKK meerdere lokalen ter beschikking, maar deze waren te klein om een vaste baan op te zetten. Er werd wel naarstig verder gewerkt aan de diverse club-projecten.
Het station van Oostende raakte echter in verval en er werd door een werkgroep jaren uitgekeken naar een nieuwe locatie.


In 2015 kon de MSKK dankzij het stadsbestuur van Oostende, dan terecht op de huidige locatie in de Karperstraat. Nadat de leden een zomer lang de handen uit de mouwen hadden gestoken om deze ruimte in orde te zetten, kon de MSKK in het najaar van 2015 het nieuwe lokaal betrekken. Deze nieuwe locatie zorgde al snel voor een nieuwe 'boost' in de club: er is namelijk genoeg plaats om meerdere (delen van) onze club-projecten op te stellen, zodat er zowel op vrijdagavond als zondagmorgen kan gewerkt en gereden worden.


Kan er niet gereden worden op een van de clubbanen, dan is er nog steeds de testbaan. Deze bevat verschillende sporen voor zowel gelijk- als wisselstroom en dit voor verschillende schaalgroottes.
Door de jaren heen werden verschillende modulaire banen gebouwd, die afwisselend in het clublokaal worden opgezet. Op het tweejaarlijkse evenement "Treinweekend van Oostende" worden deze banen dan gezamenlijk tentoongesteld.

1985: de modulaire MärklinbaanEerste creatie was een 25 meter lange modulaire digitale wisselstroombaan naar Duits voorbeeld, die uitgroeide tot een indrukwekkend traject van meer dan 45 meter waarin een uitgestrekt stoomlocomotiefdepot en kopstation met bijhorende rangeerbundel verwerkt waren. Deze baan moet echter in zijn tijd gesitueerd en beleefd worden (tussen 1985 en 1990) en werd niet meer verder uitgebouwd.

1992: de ParadebaanPubliekslieveling op binnenlandse en buitenlandse tentoonstellingen was echter het uit 1992 stammende dubbelsporig gelijkstroom-paradetraject naar Belgisch voorbeeld van 13 meter lang, waarop de bezoeker zelf kon kiezen uit 11 realistische treinsamenstellingen (tot 17 rijtuigen lang) welke trein hij of zij door het landschap wou zien rijden.

Deze baan werd toendertijd gebouwd door de jeugdleden en werd via een ingenieuze electro-mechanische sturing aangestuurd.

In 2016 werd deze baan grondig gereviseerd. De baan werd voorzien van een nieuwe fries met nieuwe verlichting, het landschap werd opgewaardeerd en de baan werd voorzien van een digitale sturing.

Meer info over de gereviseerde Paradebaan...


1997: de SmalspoorbaanIn 1997 werd gestart met de bouw van een 12 meter lange smalspoorbaan naar het voorbeeld van een Zwitsers Rhätische Bahn-traject met daarop een waarheidsgetrouwe nabootsing van het stationsemplacement van Trün (CH). Het elektrisch gedeelte van deze baan werd reeds grondig nagezien en aangepast aan de huidige normen. Gezien deze baan reeds 20 jaar oud is, wordt het ook tijd om deze baan terug in orde te zetten.

1998: het station van Oostende op 1/87Na de verhuis in 1998 naar het station van Oostende werd een heus mega-project opgestart, zijnde de bouw van het station van Oostende met bijhorende typische kunstwerken en spoorbundels op schaal 1/87e.

Meer info over project Oostende...

2003: aankoop OberriedIn 2003 werd een 15 meter lange baan naar Zwitsers voorbeeld met de ronkende naam "Oberried" aangekocht. Deze baan werd indertijd vervaardigd door de heer Piron, huidig zaakvoerder van het gekende L.S.-models en stond jarenlang opgesteld in de oude lokalen van de Hoeseltse Treinclub. Na verkoop verdween deze baan uit de schijnwerpers, waarna ze per toeval op het kronkelige pad van de "Modelspoorklub van de Kust" terechtkwam. Jammergenoeg blijkt de ondergrond van deze baan het slachtoffer te zijn geweest van vochtindringing en is deze baan momenteel niet meer presenteerbaar.

2006: 25 jaar MSKKDe beeldspraak dat de levensloop van een modelspoorvereniging er soms even bochtig en grillig kan bijliggen als een spoortraject in de Ardennen is bij de "MSKK" dan ook zeker van toepassing. In 25 jaar komt men immers heel wat ingewikkelde wisselstraten tegen, waarbij het er dan ook op aankomt niet alleen steeds het goede spoor voor ogen te houden, maar ook te berijden. Om dit te bewerkstelligen, moeten daarvoor soms ook wel eens enkele delicate wissels omgelegd worden teneinde nieuwe reiswegen te kunnen berijden, waarbij de "Modelspoorklub van de Kust" daar in de laatste jaren op schitterende wijze zeker in geslaagd is.

Bewijs hiervan is ongetwijfeld de viering van hun 25 jarig bestaan met een glaasje schuimwijn op de top van de Jungfraujoch tijdens een vierdaagse clubreis naar het Zwitserse Berner-Oberland eind mei 2006, maar bovenal ook het grote succes van hun "25e Treinweekend van Oostende" op 30 september en 1 oktober 2006, waar het huwelijk van model en realiteit het hart van menig treinliefhebber zeker sneller heeft doen slaan. De huidige samenstelling van de "MSKK-trein" is dan ook beproefd en goedgekeurd en helemaal klaar voor een rit op de hogesnelheidslijn naar het volgende jubileum! Vanzelfsprekend zijn daarbij nog heel wat vrije zitplaatsen beschikbaar, waarbij we voor info en reservatie graag verwijzen naar onze "info-pagina". Instappen alstublieft!


2007: een nieuwe Märklin-baanNa het "25e Treinweekend van Oostende" besloten de Märklinvrienden een nieuwe baan te bouwen. Dit maal werd gekozen voor een modelspoorbaan gesitueerd in tijdperk I, maar aangestuurd door de modernste techieken!

Meer info over de Thüringer Bahn...

2010: bezoek Bombardier te KasselHet succes van de clubreizen van de MSKK kreeg in 2010 een vervolg met een bezoek aan Bombardier Kassel. Hier rollen immers de locomotieven van het type TRAXX van de band, in België gekend als de reeksen 28 en 29. Na de rondleiding door de fabriekshallen van Bombardier, nam de MSKK-delegatie ook nog een kijkje bij "Modellbahnwelt Oberhausen".

2015: de MSKK verlaat het stationsgebouwHet clublokaal in het stationsgebouw raakte echter in verval, en er diende gezocht te worden naar een nieuwe locatie. Na jaren tevergeefs zoeken kwam er dankzij toenmalig burgemeester van de stad Oostende, dhr Jean Vandecasteele, begin 2015 plotseling toch positief nieuws. Zodoende mocht dhr. Vandecasteele op zaterdag 28 november 2015 het nieuwe clublokaal van de MSKK plechtig openen. van Oostende.


Gedurende de zomer van 2015 werd met man en macht gewerkt om het nieuwe lokaal in orde te krijgen.

Op een stralende zomerdag eind augustus verzamelde een groot deel van de leden aan het station van Oostende voor de grote verhuis.
Met de hulp van een verhuislift werd het lokaal op de tweede verdieping van het station leeg gemaakt en alles via twee vrachtwagens en diverse bestelwagens overgebracht naar de Karperstraat.

2016: 35 jaar MSKK en het "30e Treinweekend van Oostende"In 2016 werd het 35-jarige bestaan van de MSKK gevierd en werd reeds voor de 30ste maal het "Treinweekend van Oostende" georganiseerd!

Een fotoreportage van het 30e treinweekend vind men hier

Door het ruime nieuwe lokaal kan er nu ook gemakkelijker aan de diverse projecten gewerkt worden. Zo werd er verder gedetaileerd op de Thüringer Bahn en werd begonnen met de algemene revisie van de uit 1992 daterende Paradebaan!

2018: de MSKK-projecten op verplaatsingDe inspanningen van de vorige jaren aan de verschillende projecten werden beloond.
De gereviseerde Paradebaan 2.0 mocht de spits afbijten en beleefde haar premiere eind februari op Rail 2018 in het Nederlandse Houten.
Voor de kofferwedstrijd van MobExpo bouwden enkele leden de Oostendse Valiezen Fabriek.Na een succesvol eigen "31e Treinweekend van Oostende" eind september, vaardigde de MSKK een grote delegatie leden af naar de "Grote Modelspoor Expo" van Modelspoormagazine in Leuven. De MSKK presenteerde daar de Thüringer Bahn, samen met de Oostendse Valiezen Fabriek en Station Ghistel.
Al deze banen werden tevens uitvoerig besproken in het toonaangevende tijdschrift Modelspoormagazine!