Wie zijn we?


MSKK staat voor ModelSpoorKlub van de Kust.

De MSKK is een vzw die tracht treinliefhebbers samen te brengen met als doel informatie uit te wisselen omtrent de modelspoorhobby en allerhande activiteiten eigen aan deze vrijetijdsbesteding te organiseren. Deze aktiviteiten gaan van tentoonstellingen bezoeken en busreizen, tot clubavondjes het ganse jaar door met ondermeer video, dia's, voordrachten, cursussen en nog veel meer,...

Lid worden


Lid worden van de MSKK kan reeds vanaf 14 jaar. Om deel te kunnen uitmaken van de ModelSpoorKlub van de Kust moet men niet voldoen aan bepaalde voorwaarden of kwalificaties.
Ervaring en kennis kan men opdoen binnen de club. Hiervoor worden allerhande activiteiten door de MSKK georganiseerd.

Leden krijgen gratis het tweemaandelijks clubblad en kunnen deelnemen aan de talrijke leerzame activiteiten ingericht door de MSKK.

Lidgeld 2023


De lidgelden voor de MSKK voor het jaar 2023 bedragen:


- voor leden: 60,00 euro

- voor jeugdleden (14 tot 18 jaar): 30,00 euro

- voor bijleden (2de lid van een gezin): 10,00 euro


In het lidgeld is een verzekering tegen ongevallen inbegrepen.Waar kan ik de MSKK vinden?


Het clublokaal bevindt zich in de Karperstraat 11 te 8400 Oostende


Openingsuren clublokaal:

Vrijdagavond van 20u tot 24u
Zondagmorgen van 10u tot 13u

Een overzicht van de verhuis naar de KarperstraatHoe contacteer ik de MSKK?


De MSKK is bereikbaar op volgende adressen:

E-mail:

Schriftelijk kan via:

MSKK Secretariaat
Kristof Willems
Spaarzaamheidstraat 37
B-8450 Bredene
België


De MSKK is ook te volgen op Facebook